Vi samarbetar med Resurs bank och ombesörjer givetvis leasingavtal eller annan form av finansiering, maskiner i inbyte är också ett betalningsalternativ.